Brawurka

30 tekstów – auto­rem jest Bra­wur­ka.

Nie pot­rze­buję ry­cerza wal­czące­go o mnie, lecz przy­jaciela, który ra­zem ze mną za­wal­czy o nasz świat 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 grudnia 2012, 21:47

Spoczy­wasz w tym gro­bie już ty­le lat, lecz mi­mo to wciąż czuję przy so­bie Two­je ciepło 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2012, 20:44

Trud­no przes­koczyć coś, co ciągle rośnie 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 grudnia 2012, 21:29

Kochać mnie to za mało, by zaj­rzeć w mo­je na pozór bez­bron­ne ciało 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 września 2012, 20:14

Mi­mo 176 cm wzros­tu czuję się
jak naj­mniej­sze stworze­nie świata
Po­win­nam chodzić z tab­liczką
Uważaj, bo rozdepczesz
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 maja 2012, 12:25

Przez Two­je ideali­zowa­nie mnie
nie czuję się już sobą
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2012, 22:08

Stan ago­nal­ny roz­poczy­na się
Rozkładem duszy
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 kwietnia 2012, 21:26

Przes­tań mnie rozbierać
Zbyt dosłow­nie trak­tu­jesz słowa
Liczy się tyl­ko to co w środku
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 kwietnia 2012, 13:04

To ja miałam być matką Twoich dzieci
Nie przypadek
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2012, 19:01

Podwójne życie
Podwójne problemy
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 marca 2012, 11:39
Brawurka

Znasz mnie na tyle, na ile Ci pozwolę .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność